TEKNAMOTOR, устройство за раздробяване, дробилка, дробилки, раздробяване, раздробители, дърво раздробяващи, дробилка за клони, пънодробилка, косачка, горска техника, косачки, брикети, пелетиране, раздробяване, шредер, линии за пелети и брикети, мелници, отпадъци
Teknamotor na FacebookTeknamotor na Youtube
Skorpion Teknamotor
ВИЖ ВСИЧКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ / ОБОРУДВАНЕ

ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

В съответствие със статия 13 от Регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 4.27.2016 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на тези данни, както и във връзка с отмяната на Директива 95/46/ (наричана "EU GDPR - European Union General Data Protection Regulation") (Официален вестник на Европейския съюз, L 119), ние информираме, че:

 1. Администраторът на личните Ви данни е Teknamotor Sp. z o.o. (Адрес на данни: Полша, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ул Świętokrzyska 2а.).
 2. Вашите лични данни се обработват въз основа на:
  • чл. 6 пара. 1 буква б - с цел да се предприемат стъпки, преди да влязат в споразумение и с цел да се сключи споразумението и нейното прилагане;
  • чл. 6 пара. 1 буква в - за да изпълним задълженията си, като: провеждане на финансови споразумения;
  • чл. 6 пара. 1 буква г - за целите на нашите законни интереси, евентуалната необходимост да се отблъсне или изпълни граждански искове.
 3. Вашите лични данни ще се съхраняват за периода, необходим за специфичната обработка на данните. Със сигурност данните ще се съхраняват за срока на договора между нас, както и за продължителността на всички свързани с него искове и следователно за най-малко 10 години от прекратяването на договора или до задължението за обработка на данни, от законовите разпоредби изтича.
 4. Получателите на вашите лични данни могат да бъдат субекти, упълномощени да получават лични данни въз основа на съответните правни разпоредби. Освен това данните могат да бъдат прехвърляни на лица, които обработват лични данни по искане на администратора, например: доставчици на ИТ услуги, предприятия, които обработват данни за събиране на вземания, логистични компании, куриерски фирми, адвокатски кантори, платежни оператори.
 5. Вие имате право на достъп до данните си и правото да поправяте, изтривате, ограничавате обработката, правото на прехвърляне на данни, правото да повдигате възражения.
 6. В случай на незаконна обработка на лични данни имате право да подадете жалба до председателя на Службата за защита на личните данни.
 7. Предоставянето на лични данни е доброволно, но непредоставянето на данни до степента, изисквана от администратора, ще доведе до невъзможност да се подпише договор и да се предоставят услуги.
 8. Администраторът няма да взема автоматизирани решения, включително решения, произтичащи от профилиране.

 

TEKNAMOTOR 2015
realizacja:dwarazy.com
нагоре